Berco beschikt over diverse certificeringen en gekwalificeerde vakmensen.

CERTIFICERING

VCA*

Bewerken en verwerken van RVS en aluminium op locatie.

EN ISO 3834-2

Het uitvoeren van laswerkzaamheden overeenkomstig de eisen van EN ISO 3834-2:2021; voor aluminium en RVS constructies / producten.

EN 1090-1

Vervaardigen van RVS en aluminium onderdelen in uitvoeringsklasse t/m EXC 2 volgens productnorm EN 1090-2 en EN 1090-3.

EN ISO 15613-15614- 1

Lasmethodekwalificaties voor diverse lasprocessen voor RVS en aluminium.

EN ISO 9606-1

Lasserkwalificaties van de lassers binnen Berco, voor diverse lasprocessen voor RVS en aluminium.

Diploma’s / opleidingen

Visuele lasinspectie

Berco beschikt over visuele lasbeoordeelaars conform ISO-17637.

Lascoördinatie

Binnen Berco is een lascoördinator actief met een opleiding IWT/MLT, gecertificeerd door het NIL, conform EN ISO 14731/IAB-252.

© 2023 | Privacy Statement | made by TOEKmedia